Ylä-Savon keskustojen kehittämissuunnitelmat

Neljä Ylä-Savon kuntaa (Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä) halusivat vahvistaa veto- ja elinvoimaansa kehittämällä kuntakeskustoja. Keväällä 2017 kunnat toteuttivat asukkaita, yrityksiä ja sidosryhmiä osallistaneet kyselyt, joiden kautta kerättiin ajatuksia ja ideoita keskusta-alueiden kehittämiseksi neljässä kunnassa. MDI toteutti kunnille intensiivisen prosessin, jonka tuloksena laadittiin jokaiselle kunnalle keskustan kehittämissuunnitelmat keskittyen keskustan palveluihin ja viihtyisyyteen. Työpöytätyön lisäksi prosessissa toteutettiin päivän mittainen keskustahackathon, jonka aikana suunnitelmien sisällöt muotoiltiin yhdessä kuntien ja sidosryhmien edustajien kanssa. Työ valmistui vuoden 2018 alussa.