Yksityiset palvelutuottajat kasvupalvelutuottajina -selvitys

Maakunta- ja sote-uudistusten* yhteydessä toteutettava kasvupalvelu-uudistus kokoaa vuoden 2020 alusta TE-palvelut ja yrityspalvelut julkiseksi kasvupalveluksi ja palvelutuotanto avataan kilpailulle. MDI kartoitti työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta yhdessä NHG Consulting Oy:n kanssa Suomen palvelumarkkinoiden tilannetta tulevien kasvupalvelujen näkökulmasta sekä selvittää palveluntarjoajien mahdollisuuksia tarjota uudenlaisia palvelukonsepteja. Tutkimus toteutettiin pääosin laajana kyselytutkimuksena, jota täydennettiin laadullisilla menetelmillä ja haastatteluilla. Tutkimuksella pyrittiin tuottamaan tietoa, joka tukee kasvupalvelumarkkinoiden luomista ja vahvistaa uuden palveluliiketoiminnan syntymistä. Työ valmistui syyskuussa 2018.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.