Webinaaritoteutus, Novia

Novia on mukana kansainvälisessä CE Wood -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää puurakentamisen mahdollisuuksia ja kiertotaloutta. Hankkeessa on mukana toimijoita Suomesta ja Ruotsista. Webinaarin tavoitteena on koota alan yrityksiä, kehittäjiä ja tutkijoita yhteen keskustelemaan uusista liiketoimintamahdollisuuksista. MDI vastaa webinaarin suunnittelusta yhdessä Novian ja Uumajan yliopiston kanssa, webinaarin teknisestä toteutuksesta (Zoom) ja osallistujien aktivoinnista (screen.io) sekä tuotosten raportoinnista.