Virtuaalipajan fasilitointi

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan on päätetty perustaa vanhusasiavaltuutetun virka. Oikeusministeriö on käynnistänyt tehtävän valmistelun. MDI tuki oikeusministeriötä vanhusasiavaltuutetun tehtävän valmistelussa järjestämällä virtuaalisen kuulemistilaisuuden Zoom-etäyhteydellä ja screen.io-työkalua hyödyntäen. MDI vastasi kuulemistilaisuuden käytännön järjestelyistä ja fasilitoinnista ja siihen osallistui yhteensä noin 90 henkilöä kuntien vanhusneuvostoista ja keskeisimmistä sidosryhmistä. MDI kokosi tilaisuuden keskeisimmät viestit oikeusministeriölle tiiviiksi raportiksi.