Vilja-alan yhteistyöryhmän hanketoiminnan arviointi

MDI arvioi Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n vuosien 2015 – 2019 hanketoiminnan. Arvioinnissa todettiin, että VYR on vilja-alan yhteenkokoava voima, joka riippumattomana toimijana pystyy toimimaan neutraalina verkostomoottorina. Arvioinnissa suositeltiin, että VYR kehittää toimintaansa strategisempaan suuntaan ja kehittää viestintää vuorovaikutteisempaan suuntaan. Linkki arviointiraporttiin: https://bit.ly/2R6X5qN