Viitostien kansallinen ja alueellinen merkitys

MDI toteutti tilasto- ja paikkatietoanalyysin valtatie 5:n eli viitostien kansallisesta ja alueellisesta merkityksestä. Työn tarkoituksena oli perehtyä aluekehityksen ja liikenneyhteyksien välisiin yhteyksiin, liikennepolitiikkaan ja saavutettavuuteen, sillä liikenneratkaisut luovat alueelle myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Selvitys pitää sisällään kirjallisuuskatsauksen, tilastollisen analyysin sekä paikkatietoanalyysin. Työn tulokset esitettiin visuaalisesssa diasarjassa. Työ valmistui kesäkuussa 2018.