Vierumäen kansainvälistymisen pelikirjan kokoaminen

MDI teki Heinolan seudulle kansainvälistymisen pelikirjan. Pelikirja piirrettiin kyselyn, pajojen ja ohjausryhmän voimin. Työ liittyi Hyvinvointimatkailuverkostoista kansainvälistymistä -hankkeeseen. Hankkeessa kehitettiin Heinolan aluetta sekä Vierumäkeä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi hyvinvoinnin ja matkailuelämyksien verkostoveturiksi. Pelikirjaa piirrettäessä tarkoitus oli aktivoiden kaikkia hyvinvointimatkailun toimijoita alueella. Työ valmistui maaliskuussa 2014.