VASEKin tietopalvelu

MDI toteuttaa Vaasanseudun Kehitys Oy:lle (VASEK) digitaalisen tietopalvelun, jonka avulla voidaan seurata VASEKin ja sen toiminta-alueen kuntien kehityskuvaa keskeisimpien aluekehitystä ja yritystoimintaa kuvaavien indikaattorien ja kuntavertailujen keinoin. VASEKin ja sen jäsenkuntien tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan jatkuvasti tietoa aluekehityksestä ja yritystoimintaa kuvaavista mittareista. Lisäksi tiedon on tärkeä olla yhä ajantasaisempaa ja jatkuvasti päivittyvää. Tietopalvelussa informatiiviset ja monipuoliset kustomoitavat visualisoinnit ovat esim. johdon ja työntekijöiden käytössä helposti ja lisäksi hyödynnettävissä VASEKin jatkuvassa viestinnässä.