Varsinais-Suomen liikennestrategian arviointi

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ valmistui vuonna 2014. Sen jälkeen useiden suunnitelman toimenpiteiden toteutus on edennyt ja toimintaympäristö muuttunut, minkä johdosta oli tarpeen arvioida suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden päivitystarvetta. Lainsäädännön muutokset ja hallinnon uudistukset toivat muutostarpeita liikennejärjestelmäsuunnittelun organisointiin ja sisältöön. Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tilasivat konsulttityön, jonka tehtävänä oli nykyisen liikennestrategian arviointi ml. tavoitteiden ja toteutusohjelman tarkistaminen sekä uuden lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin lähtökohtien määrittely. MDI toimi työssä Linean kumppanina. MDI vastasi projektissa toimintaympäristön analyysistä sekä työpajojen fasilitoinnista.