Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelman tausta- ja tilastoanalyysi

MDI tuotti Vantaan kaupungin elin- ja vetovoimaohjelman tueksi tausta- ja tilastoanalyysin. Tuotoksena syntyi Vantaan kasvun osatekijöiden tilastoanalyysi sekä Vantaan kehittämiskohteisiin liittyvien vahvuuksien ja heikkouksien arviointiin sekä mahdollisten uusien avausten esille nosto.