Valtakunnallisten kehittämishankkeiden 2007 – 2013 ja 2014 – 2020 ja koordinaatiohankkeiden arviointi

MDI ja TK-Eval (alihankkijana) toteuttivat maa-ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettujen valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arvioinnin. Arvioinnissa oli neljä osa-aluetta: ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnalliset hankkeet (23 kpl), vuosina 2014–2016 rahoitetut valtakunnalliset hankkeet (10 kpl), käynnissä olevat koordinaatiohankkeet (6 kpl) sekä valtakunnallisen hanketoiminnan hallinnointi. Arvioinnin päätelmät perustuivat dokumenttiaineistoon, seurantatietoon, sidos- ja kohderyhmäkyselyihin, puhelin- ja fokusryhmähaastatteluihin sekä verkostoanalyysiin. Linkki loppuraporttiin: https://bit.ly/3bhudDC