VAKKA – Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen

MDI jatkoi huippukiinnostavien valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden parissa. MDI:n johdolla tutkittiin vuoden 2018 aikana valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta kuntien kasvuun ja kaavoitukseen. Työssä laadittiin katsaus valtionosuusjärjestelmän toimintaan teorian ja empirian pohjalta, ja tarkasteltiin hyvän valtionosuusjärjestelmän piirteitä sekä selvitettiin syntyviä kannustimia asukasvalinnoille. Selvityksessä tehtiin empiirinen tilastollisiin menetelmiin perustuva tutkimus eri tyyppisten kuntien – niin kasvavien kaupunkiseutujen kuin väestöään menettävien pikkukuntien asuntotuotantoon, muuttoliikkeeseen ja väestörakenteeseen vaikuttavista tekijöistä Suomessa. Työssä tehtiin pohjoismaihin ja läntisiin Euroopan maihin kohdistuva katsaus kansainvälisistä esimerkeistä ja hyvistä käytännöistä valtionosuusjärjestelmiä ja sitä vastaavista käytännöistä. Kesällä muodostettiin simulointimallin avulla näkemys valtionosuusjärjestelmän vaihtoehtoisista instrumenteista ja niiden vaikutuksista, ja tehtiin ehdotuksia järjestelmän kehittämismahdollisuuksista. Olennainen kysymys selvityksessä kuuluu, onko valtionosuusjärjestelmä oikea kanava kannustaa kuntia lisäämään asuntotuotantoa. Työ tehtiin yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa, eli samalla joukolla, joka sai syksyllä 2017 valmiiksi eduskunnalle asuntopolitiikan arvioinnin. Tutkimus on VN TEAS-hanke, ja se esiintyy myös nimellä VAKKA. Työn päätilaaja oli VM, mukana olivat myös VNK ja YM. Työ valmistui vuoden 2018 aikana.