Vaikuttavuus sote- ja kasvupalvelujen ohjauksessa (VASKO)

Toiminnan vaikuttavuus ja sitä kautta vaikuttavuusperusteinen ohjaus on noussut monella tavalla tarkastelun keskiöön julkisen sektorin toiminnassa. MDI on mukana NHG:n vetämässä VN TEAS -hankkeessa, jonka tavoitteena on kuvata ja arvioida käytössä olevat vaikuttavuusperusteiset toimintatavat sekä muodostaa käsitys vaikuttavuusperusteisesta ohjausmallista. MDI vastaa hankkeessa erityisesti kasvupalvelujen (työvoima- ja yrityspalvelut) kokonaisuudesta.