Vaasan tulevaisuus- ja skenaariotyö

Työ sisälsi Vaasan kaupungille kuvauksen vuoteen 2040 asti ulottuvasta tulevaistarkastelusta ja skenaarioiden laadinnasta. Työssä tarkasteltiin Vaasan kaupungin keskeisiä tulevaisuuden kehityssuuntia sekä strategisia valintoja kehittämisen keskeisiksi pitkän aikavälin tavoitteiksi. Neljä muodostettua skenaariota olivat Vetovoimainen, Kylmä, Erilaistuvan osaamisen ja Etätyön Vaasa. Työtä hyödynnetään Vaasan kaupunkistrategian ja yleiskaavan päivittämisessä.