Uudenmaan väestöskenaariot

Uudenmaan liitto teetti taustaselvitykset aluetalouden skenaarioista sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot Uusimaa-kaava 2050 ja Uusimaa-ohjelman valmisteluun. MDI teki Uudenmaan liiton toimeksiannosta niin sanotun arvioinnin tehtyjen väestöprojektioiden osuvuudesta ja saaduista tuloksista Uudenmaan maakunnan eri osien näkökulmasta. Arvioinnin yhteydessä tehtiin tausta-analyysi alue- ja väestönkehityksen muutostrendien vaikutuksesta Uudemaan maakuntaan ja Uudenmaan maakunnan eri osiin. Lisäksi jokaisesta Uudenmaan kunnasta tehtiin määrällinen muuttoliikeanalyysi ja laadullinen muuttajien rakenneanalyysi.