Uudenmaan liiton tulevaisuusskenaariot

Työssä laadittiin Uudenmaan liiton johtoryhmän kanssa skenaariot Uudenmaan liitolle. Alkuvaiheessa oli tunnistettavissa ainakin neljä erilaista skenaariota. Tehtävänä oli johtoryhmän kanssa työstää ajatukset mahdollisiksi skenaarioiksi ja niiden mukaisesti rakentaa skenaariot Uudenmaan liiton tulevaisuudelle. Sparraukseen osallistui liiton johtoryhmä. Sparrauksiin ei kutsuttu ulkopuolisia henkilöitä, vaan MDI hankki ja suodatti maakunta- ja soteuudistuksesta ajankohtaisimmat tiedot johtoryhmän käyttöön.