Työvoiman saatavuus Keski-Karjalassa 2021 ja 2030 – ennusteet ja ehdotukset Keski-Karjalan työvoiman saatavuuden toimintasuunnitelmaksi.

MDI työsti toimenpidesuunnitelma Keski-Karjalan työllisyyden kehittämiseksi. Työhön liittyi MDI:n väestöennusteisiin perustuva työllisen työvoiman ja työpaikkojen kehityksen skenaarioiden laadinta vuosiin 2021 ja 2030. Työssä tehtiin nowcastingia nykytilan (2019) tilannekuvan kirkastamiseksi sekä vuorovaikutteisesti tehtiin arvio vuoteen 2030 asti työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta. Skenaarioihin upotettiin myös VATT:n toimialakohtaista kehitysennustetta.