Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama tutkimushanke koostuu neljästä työpaketista: 1) työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja vaikuttavuus, 2) ammatillisen reformin vaikutukset, 3) työvoimakoulutuksen järjestäminen ja yhteistyö sekä 4) synteesi ja politiikkasuositukset. Hanke tuottaa tietoa työvoimakoulutuksen ja siihen liittyvien hankintamenetelmien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä esittää politiikkasuosituksia niiden kehitystarpeista. Tutkimuksessa selvitetään myös ammatillisen reformin vaikutuksia. Tutkimus tukee työvoimapolitiikan kehitystyötä ja jatkuvan oppimisen uudistustyötä sekä työllisyystavoitteita yleensä. PTT toimii tutkimushankkeen vetäjänä ja MDI toimii tutkimuksessa alihankkijana. Mukana on myös palkansaajien tutkimuslaitos.