Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen arviointi- ja toimintatutkimus (YTYÄ)

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena oli nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä osana hallitusohjelman työllistämistavoitetta 2017–18 käynnistettiin työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja. Kokeiluissa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirrettiin kunnalle tai kuntien yhteistyöalueelle eli maakunnalle. Alueellisilla kokeiluilla tähdättiin asiakaslähtöisten, työllisyysastetta kohottavien ja työttömyyttä vähentävien palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Kokeiluihin valittiin mukaan hakemusten perusteella yhdeksän aluetta, joista kolme oli maakuntia ja kuusi kuntapohjaisia alueita. MDI on mukana Demos Helsingin vetämässä tutkimushankkeessa, jossa MDI vastaa kokeilujen vaikuttavuuden, toimintamallien ja sovellettavuuden arvioinnista sekä kokeilualueiden vertaistuesta ja sparrauksesta. Lisäksi konsortiossa on mukana Common Dialogues. Tutkimus tehdään vuosien 2017 ja 2018 aikana.