Työpöytätutkimus ja kooste monipaikkaiseen asumiseen ja etätyöhön liittyen

MDI toteuttaa Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:lle / Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys –hankkeelle etätyöhön liittyvän tilastotarkastelun, työpöytätyön sekä asiantuntijahaastatteluja. Työssä tuotetaan kooste monipaikkaisuuden nykytilasta Taivalkoskella ja Kuusamossa ja monipaikkaisuutta tukevien hankkeiden parhaat esimerkeistä sekä kooste olemassa olevista etätyöhön liittyvistä selvityksistä.