Työpajat sote-uudistuksen tueksi

MDI tukee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) sote-uudistuksen valmistelussa fasilitoimalla kaksi työpajaa vuoden 2021 aikana. Ensimmäinen työpajoista toteutetaan huhtikuussa 2021 ja toinen kesälomakauden jälkeen syksyllä 2021. Työpajoissa pohditaan mm. etä- ja lähipalveluita maakunnassa, julkisen soten, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin rooleja palveluiden järjestäjinä ja tuottajina, pelastuslaitoksen roolia hyvinvointialueen palvelukokonaisuudessa sekä innovatiivisia uusia ajatuksia, joilla sote- ja pela-palveluita pystytään tuottamaan kaikille maakunnan asukkaille laadukkaasti ja saavutettavasti.