Työpaja strategisten verkostojen tunnistamiseksi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana eurooppalaisessa älykkään erikoistumisen alustassa, joka keskittyy ruoka-alan innovaatiotoiminnan edistämiseen. S3 Agri-food -alusta muodostuu viidestä temaattisesta verkostosta, joista kolmessa SeAMK on edustanut Etelä-Pohjanmaata viime vuosien aikana. MDI toteutti Seinäjoella työpajan, jossa pohdittiin, missä temaattisissa verkostoissa SeAMKin ja eteläpohjalaisten toimijoiden kannattaa olla mukana jatkossa ja millaisessa roolissa. Työpaja liittyi SeAMKin toteuttamaan Foodnet-hankkeeseen ja se toteutettiin 3.10.2019.