TyöMäärä

Vuoden 2017 alusta alkaen työttömät työnhakijat on haastateltu kolmen kuukauden välein. Haastattelujen aktivointi on yksi Sipilän hallituksen toimenpiteistä työllisyyden parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. MDI:n johtama konsortio valittiin toteuttamaan työttömien määräaikaishaastattelujen vaikuttavuuden arviointi. Arvioinnilla pyrittiin tuottamaan tutkimuksellista ja näkemyksellistä tietoa erityisesti työvoimahallinnon toimivuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä työn tarjonnan vahvistamiseksi. Arviointi kulki nimellä TyöMäärä ja toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). MDI:n kumppaneita arvioinnissa olivat TK-Eval avoin yhtiö, Melkior Oy, Mikko Kesä Oy ja Arnkil Dialogues.