Työllisyydenhoidon kuntakokeilun tiedolla johtamisen valmennukset

Oulun seudun kunnat on valittu mukaan maaliskuussa 2021 käynnistyvään Työllisyyden kuntakokeiluun. Kokeilut kestävät 30.6.2023 saakka. Kokeiluun valmistautumisessa ja kokeilun aikana on tarve muutoksen johtamisen tuelle. Yksi osa muutostyötä on tiedolla johtaminen ja sen kehittäminen kokeiluaikana. MDI tukee Oulun seudun kuntakokeilua valmennuskokonaisuudella, joka koostuu vähintään 4-7 valmennuspäivästä. MDI tukee Oulun seudun kuntakokeilua erityisesti kokeilun interventiologiikan rakentamisessa. Valmennus nojaa luentoihin ja sen jälkeen yhdessä kokeilun toteuttajien kanssa mallinnettavaan keinojen ja tavoitteiden kausaliteettiin ja vaikutuslogiikkaan sekä edellisiin kytkettävään kokeilun seurantajärjestelmään.