Työelämä 2020-hankkeen loppuarviointi

Työelämä 2020 –hankkeen tehtävänä oli edistää vuonna 2012 valmistuneen työelämästrategian toteutumista. Hankkeen toimeenpano käynnistyi täysipainoisesti vuonna 2013 ja sen toimintakausi päättyi vuonna 2019. MDI toteutti talven 2018-2019 aikana hankkeen loppuarvioinnin. Loppuarvioinnissa keskityttiin hankkeen tulosten arviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä hankkeen vaikuttavuuden, merkityksen ja lisäarvon arviointiin. Lisäksi arvioinnilla tuettiin hankkeen tulosten juurruttamista sekä oppien levittämistä hankkeen päättymisen jälkeen mm. seuraavaa hallituskautta silmälläpitäen. Hankkeen elinkaaren mukaisesti arvioinnissa pyrittiin tuottamaan sellaista tietoa, joka auttaa tulosten vakiinnuttamisessa normaaleihin käytäntöihin sekä työelämän kehittämiseen pidemmällä aikatähtäimellä.