Työelämä 2020 -hankkeen avaustilaisuus

Suomalaisen työelämän visiona on olla Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. TEM:ssä käynnistyi vuodenvaihteessa työelämän kansallinen yhteistyöhanke, jonka kick off -tilaisuuden fasilitoinnista MDI vastasi 15.4.2013. Säätytalossa sukellettiin työministeri Lauri Ihalaisen johdolla verkostomaisen kehittämisen ytimeen ja järjestettiin lisäksi lupausmessut, kun eri tahojen kevään 2013 aikana muotoilemat lupaukset esiteltiin kaikelle kansalle.