Tuusulan alueprofilointi

Tuusula halusi brändätä kunnan eri osa-alueet, minkä johdosta MDI profiloi Tuusulan eri alueet perustuen västön demografiaan, sosioeknomiseen asemaan, asumismuotoihin ja työssäkäyntiin Tuusulan eri osa-aluilla. Tavoitteena oli tyypitellä kunkin alueen keskivertoasukkaan profiili.