Tutkimus kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin (EU) 2019/904 ja alusjätedirektiivin (EU 2019/883) toimeenpanosta kalastusvälineiden osalta

MDI toimi Suomen maaeksperttinä kansainvälisessä konsortiossa, joka toteutti Euroopan komission meri- ja kalatalouden pääosastolle tutkimuksen kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin (EU) 2019/904 ja alusjätedirektiivin (EU 2019/883) toimeenpanoa kalastusvälineiden osalta.