Turun kaupungistumisen voima

MDI toteutti toukokuu 2019-marraskuu 2019 välillä Turun kaupungistumisen trendeihin ja ilmiöihin liittyvän hankkeen yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Hankkeessa tuotettiin puheenvuoroja ja syötteitä (mm. kuratoitiin 5 kpl Turun Sanomissa julkistettavaa aliokirjoitusta) kaupungistumisen luomiin myönteisiin mahdollisuuksiin, tehtiin kansainvälisiä verrokkikaupunkianalyysejä (mm. Heidelberg ja Adelaide) ja järjestettiin 3 keskustelutilaisuutta aiheesta (2 Turussa, 1 Raisiossa). Ensimmäisessä tilaisuudessa painopisteenä olivat osaamisen ilmiöt, toisessa sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja kolmannessa seutuyhteistyö. Lopuksi järjestettiin valtuustoseminaari, jossa eri keskustelut tuotiin yhteen ja tunnistettiin Turun myönteisen tulevaisuuden mahdollistajia.