Turun kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

MDI laski vuoteen 2040 asti Turun kaupungille väestöennusteen, jossa laskettiin kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvattiin tarkemmin väestönkehityksen osatekijät sekä kunnan demografista kehitystä.