Tulevaisuustyöpajat

MDI toteutti Pohjanmaan liiton tilauksesta kaksi sparraavaa tulevaisuustyöpajaa, joiden tavoitteena oli keskustella tulevaisuuden muutosvoimista ja niiden vaikutuksesta Pohjanmaan maakunnan kehitykseen. Pajoista ensimmäinen keskittyi tulevaisuuden kehitystrendien hahmottamiseen ja toinen mahdollisten kehityspolkujen hahmottamiseen, eli miten muutokseen valmistaudutaan ja/tai reagoidaan. Työpajat toteutettiin helmikuussa 2013.