Tulevaisuuden polut KUUMA-seudulle

MDI osallistui yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Keski-Uudenmaan seudun toiminnan arviointiin (vuosilta 2013-2016). Pohjatiedot keräsi Laurea-ammattikorkeakoulu. MDI osallistui keväällä 2016 kahteen Laurean järjestämään fokusryhmäkeskusteluun, kesällä käytiin keskusteluja avaintoimijoiden kanssa ja kerättiin relevanttia taustamateriaalia. Syksyllä tehtiin tulkinnat materiaalin perusteella. MDI:n keskeisenä tehtävänä oli määritellä KUUMA-seudulle tulevaisuuden visio sekä mahdollisia tulevaisuuden kehityksen polkuja.