Tulevaisuuden kunta

Kuntien toimintaympäristö on suuren muutoksen kohteena sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen myötä*. Kuntien tehtävät, toiminta ja rahoitus sekä kaikkiaan asema ja rooli julkisen hallinnon kokonaisuudessa tulevat muuttumaan olennaisesti. Työssä tehtiin toukokuun lopussa kaikkiin Suomen kuntiin kysely, jossa näkemyksensä pääsivät kertomaan kuntien luottamushenkilöt, virkamiesjohto ja sidosryhmät. Lisäksi kuudessa kunnassa tai alueella ruodittiin teemoja yhteisissä fokusryhmäkeskusteluissa kesän 2016 aikana. Työ valmistui elokuun 2016 loppuun mennessä. MDI:n tekemällä taustaselvityksellä tuettiin valtioneuvoston Tulevaisuuden kunta -reformia.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.