Tolkkupaja-hankkeen ulkoinen arviointi

MDI arvioi Seinäjoen kaupungin toteuttaman Tolkkupaja-hankkeen (ESR) vaikutuksia. Ulkoisessa arvioinnissa jäsennetään hankkeelle ennakoivan vaikuttavuuden malli, määritellään seurattavat indikaattorit ja tiedot. Näin tehty arviointi tukee hankkeen onnistumista jo toteuttamisvaiheessa. Vaikuttavuuden onnistumista tarkastellaan hankkeen keski- ja loppuvaiheen työpajoissa.