Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet

MDI ja Suomen ympäristökeskus pureutuivat Suomen toiminnallisiin alueisiin ja kasvuvyöhykkeisiin huhtikuussa 2016 käynnistyneessä ToKaSu-hankkeessa. Hanke kuului VNK:n päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimustoimintaan. Hankkeen tavoitteina oli tunnistaa toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet ja tuottaa kuvaus niiden nykytilasta ja kehityksestä, selvittää yritysten sijoittumispreferensseihin ja asuinpaikkavalintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä laatia ehdotuksia siitä, miten toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kehittämistä voidaan tukea. Kevään aikana pureuduttiin erityisesti kehityksen suuriin linjoihin, toiminnallisten alueiden ja kasvuvyöhykkeiden kuvaukseen sekä kansainväliseen vertailuun. ToKaSun lopulliset tulokset valmistuivat helmikuuhun 2017 mennessä, mutta tuloksista viestittiin ja keskusteltiin jo hankkeen aikana. Policy Brief: http://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/7_2017_Toiminnalliset+aluerajaukset+auttavat+kohdistamaan+aluesuunnittelua/724ce3ca-9061-47f6-9ddc-a299916794e1?version=1.0 Loppuraportti: http://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/8_2017_Kasvuvy%C3%B6hykkeet+rikkovat+rajoja/fc52e9fd-e2e4-4d3c-a2cf-c8e89fee4409?version=1.0