Toimeentulotuen rahoituksen vaikutus kuntien toimintaan (TOITU)

Selvitys ‘Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotukitarpeen ehkäisyssä ja vähentämisessä’ tarkasteli ensimmäistä kertaa, millaisia vaikutuksia perustoimeentulotuen nykyisellä rahoitusmallilla ja -vastuulla on kuntien toimintaan, ja millaiset mahdollisuudet kunnilla ylipäätään on vaikuttaa toimeentulotuen käyttöön. Toisena arvioinnin kohteena olivat sote-uudistuksen ja työllisyyden kuntakokeilujen vaikutukset toimeentulotukiasiakkaisiin sekä rahoitusmallin kehittämiseen. Selvityksen toteuttivat NHG ja MDI Public Oy osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Julkaisu: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163025