Toimeentulotuen rahoituksen vaikutus kuntien toimintaan (TOITU)

Käynnissä olevan VN Teas-tutkimushankkeen tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten perustoimeentulotuen rahoitusvastuu näkyy kuntien toiminnassa ja miten rahoitusmalli ohjaa kuntien toimintaa ja päätöksentekoa sekä arvioida mitkä mahdollisuudet kunnilla on vaikuttaa toimeentulotuen käyttöön ja menoihin ja onko kunnan rahoitusosuus perustoimeentulotuen kustannuksista toiminut kunnille kannusteena vähentää ja ehkäistä toimeentulotuen tarpeen syntymistä. Tutkimuksen tavoitteena on myös esittää suosituksia siitä, miten rahoitusjärjestelmää voisi kehittää vaikuttavampaan suuntaan sekä miten perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmää voitaisiin kehittää osana tulevia sote- ja sotu-uudistuksia. NHG toimii työssä päähankkijana ja MDI alihankkija. Työ valmistuu maaliskuun loppuun 2021 mennessä.