Tillväxtanalys, studie om investeringsfrämjande i Finland

MDI selvittää toimeksiantona ruotsalaiselle Tillväxtanalys:lle miten Suomessa toimittiin Northvolt akkutehtaan investoinnin edistämiseksi Kotka-Hamina seudulle ja miten ja millaiset organisaaiot osallistuivat työhön ja kuinka yhteistyö sujui kansallisella ja paikallisella tasolla. Erityinen painopiste työssä on siinä kuinka paikalliset organisaatiot Kotka-Hamina seudulla pyrkivät houkuttelemaan investointia alueelle. Osana työtä MDI haastattalee 20-30 tapauksessa mukana ollutta toimijaa sekä selvittää taustoja saatavilla olevan dokumentaation pohjalta.