Tilannekuvatyökalun luominen maakuntauudistukseen – KAKITA

MDI johti vuoden 2017 aikana konsortiota, joka loi aluetalouden tilannekuvatyökalun, jossa yhdistettiin käyttäjälähtöisesti valtion ja alueiden tietotuotannon toimivimmat mallit ja käytännöt. Tavoitteena oli valita tärkeimmät määrälliset ja laadulliset indikaattorit, joiden avulla saadaan nopeasti oikeaa ja ajantasaista tietoa alueiden kehityksestä. Tavoitteena oli valita näyttöön perustuen sellaisia tilannekuvaindikaattoreita, jotka ovat luonteeltaan niin sanottuja nopeita ja herkkiä muuttujia, jotka ovat keskeisiä aluetalouden ja yritystoiminnan erityispiirteiden muutosten tunnistamisessa. Tilannekuvaindikaattorit kytkettiin maakuntauudistuksen* valmisteluun ja sitä kautta uuteen aluekehittämisjärjestelmään. Tavoitteena oli se, että tilannekuvaindikaattorien toimivuutta voidaan testata syksyllä 2017 maakuntien väliaikaisten toimielimien aloittaessa toimintansa.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.