THL:n tulossopimuspajaveto

MDI fasilitoi syksyllä 2019 kaksi STM:n ja THL:n välistä tulossopimusta valmistelevaa pajaa. Pajoihin osallistui molempien organisaatioiden johto ja keskeiset valmistelevat virkamiehet. Pajoissa käsiteltiin THL:n tulostavoitteita sekä muita THL:n toiminnallisuutta parantavia tavoitteita.