TEM-uraohjauskartoitus

Tutkimuksessa selvitettiin elinikäistä ohjausta ja urasuunnittelua tukevien TE-hallinnon palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162117