Tampereen rakennemallityön valmistelun tuki

Tampereen kaupunkiseudulla on toteutettu kaksi kuntien yhdessä työstämää rakennesuunnitelmaa vuosina 2011 ja 2014. Niitä on hyödynnetty kuntien kaavoituksen ja maakuntakaavoituksen tausta-aineistoina. Rakennesuunnitelmaa on seutuyhteistyössä sovittu päivitettäväksi määräajoin. Rakennesuunnitelman pohjana on Tampereen seudun voimakas väestönkasvu 2020- ja 2030-luvuilla. Väestönkasvu on rakennesuunnitelmassa huomattavasti voimakkaampaa kuin Tilastokeskuksen väestöennusteessa, mutta toisaalta jää jälkeen seudun kuntien omista kasvutavoitteista, jotka ovat rakennesuunnitelmaa kunnianhimoisempia. Rakennesuunnitelman tilannekuvassa tarkastellaan ja huomioidaan erot Tampereen seudun rakennesuunnitelman, kuntien omien kasvusuunnitelmien ja väestöennusteiden välillä. Rakennesuunnitelman päivitys on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosien 2020 ja -22 välisenä aikana pohjustamalla työtä MAL-sopimukseen ohjelmoiduilla osaohjelmilla, jotka käsittelevät pääosin asumista ja liikennettä. Tätä työtä tukemaan Tampereen kaupunkiseutu tilasi MDI:ltä tilannekuvan, jonka kautta tuotetaan käsitys seutuyhteistyön ja suunnittelun realiteeteista suhteessa muilla suunnittelun tasoilla tehtyihin ratkaisuihin, suunnittelun ohjaukseen ja lähtökohtiin sekä kunnissa käytettävissä oleviin resursseihin. Työhön kuuluu kaksi työpajaa sekä seudullinen kehittämispäivä. Työ toteutetaan kesäkuusta lokakuuhun 2020 ja sen tilaaja on Tampereen kaupunkiseutu.