Tampereen kaupunkiseudun muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

MDI tarkasteli Tampereen kaupunkiseudun väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua MDI analysoi, miten maan sisäisen muuttoliikkeen ikärakenne ja suuntautuminen, maahan- ja maastamuuton volyymi ja ikärakenne sekä syntyvyys ja kuolleisuus muuttuivat vuoden 2020 aikana vuosiin 2015-2019 verrattuna. Tarkastelussa tutkittiin sekä koko seudun, että seudun jokaisen kunnan kehitystä. Tulokset raportoitiin visuaaliseen diasarjaan.