Suuri kuva – Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuus

MDI teki PKT-säätiön toimeksiannosta tutkimusta, jossa selvitetään suomalaisten kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuuden kuvaa. Työssä keskityttiin erityisesti pienten ja keskisuurten alihankintayritysten strategisiin vaihtoehtoihin vastata maailmantalouden murrokseen ja nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Työssä haastateltiin parisenkymmentä henkilöä teknologiateollisuuden yrityksistä ja sidosryhmistä. Selvityksen tuloksena syntyi analyysi tulevaisuuden näkymistä ja toimenpide-ehdotuksia kone- ja laitevalmistajien haasteisiin vastaamiseksi. Työ valmistui kesällä 2011.