SustAgeable – Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa

MDI toimii vuorovaikutusvastaavana Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable) -hankkeessa, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Hanke kuuluu syksyllä 2021 käynnistyneeseen Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027) -ohjelmaan, jossa “etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi”.

Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointivaltion taloudelliselle kestävyydelle ja sitä myöten nykyisen kaltaisille etuuksille ja palveluille, mikä saattaa vaarantaa yhteiskuntamme sosiaalisen kestävyyden ja lisätä eriarvoisuutta. SustAgeable etsii ratkaisuja hyvinvoinnin takaamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Hanke tuottaa tietoa siitä, kuinka onnistuneesti politiikkatoimenpiteillä vähennetään väestön ikääntymisen epätoivottuja seurauksia julkisille tuloille ja menoille, eriarvoisuudelle ja hyvinvoinnille.

SustAgeable-tutkimuskonsortio keskittyy 1) hyvinvoinnin jakaantumiseen alueiden, sukupolvien ja ihmisryhmien välillä, 2) sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun hillitsemiseen, 3) mahdollisuuksiin pidentää työuria ja kehittää maahanmuuttajien integraatiota, 4) hoivavelvoitteiden jakaantumiseen ja
5) alueellisiin eroihin väestön ikääntymisen trendeissä sisäisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen myötä.

Konsortioon kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Palkansaajien tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Eläketurvakeskus ja Lapin yliopisto.

SustAgeable-konsortiota voi seurata Twitterissä tilillä @SustAgeable.