Suomen kasvukäytävän arviointi

MDI arvioi Suomen kasvukäytävä -verkoston toimivuutta ja toimintamallia. Arviointi keskittyy sekä verkoston sisäiseen toimivuuteen että ulkoiseen tuloksellisuuteen ja hyötyjen arviointiin. Näkemyksiä kerätään asiantuntijahaastatteluilla. Arvioinnin tavoitteena on muotoilla johtopäätöksiä ja suosituksia kasvukäytäväverkoston tulevalle toiminnalle.