Suomen kasvukäytävän alueliikkuvuuden esiselvitys

MDI teki Suomen kasvukäytävän alueella alueliikkuvuutta koskevan esiselvityksen. Alueliikkuvuus liittyi muuttoliikkeeseen, pendelöintiiin ja työasialiikkuvuuteen. Esiselvityksessä tehtiin tutkimuskirjallisuuskatsaus alueliikkuvuuteen vaikuttavista tekijöistä ja erityispiirteistä sekä niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tehtiin kartoitus alueliikkuvuuteen liittyvistä käytettävistä tai sovellettavista kansallisista tietovarannoista. Tutkimuskirjallisuuskatsauksen ja tietovarantoihin liittyvän kartoituksen perusteella tehtiin tutkimussuunnitelma Suomen kasvukäytävän alueliikkuvuustutkimuksen toteuttamisesta. Työn toimeksiantaja oli Uudenmaan liitto ja se valmistui vuoden 2018 loppuun mennessä.