Study on the monitoring data on ERDF and Cohesion Fund operations, and on the monitoring systems operated in the 2014-2020 period

MDI osallistuu euroopanlaajuiseen tutkimukseen EAKR- ja koheesiorahastojen seurantatiedoista ja -järjestelmistä, jonka tilaajana on DG REGIO. Tutkimuksen totetuttavat CSIL (Centre for Industrial Studies), Prognos ja PPMI. MDI toimii tutkimuksessa Suomen, Ruotsin ja Tanskan maa-asiantuntijana. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa komissiolle luotettavaa ja vertailukelpoista seurantatietoa rakennerahastojen ohjelmakauden 2014-2020 jälkiarviointia varten. Tutkimuksen avulla luodaan yhtenäinen tietokanta rahoitetuista toimista ja tuensaajista sekä tulos- ja tuotosindikaattoreista.