Strategiatyön tuki, Leader Länsi-Saimaa

MDI toteuttaa keväällä 2021 Leader Länsi-Saimaalle nykytilan analyysin paikallisen kehittämisstrategian 2021-2027 laatimisen tueksi sekä etätyöpajan Leader-ryhmän hallitukselle. Kattava nykytilan analyysi sisältää kuvauksen toiminta-alueesta, sen väestöstä, koulutustasosta, työllisyydestä, yrittäjyydestä sekä elinkeinoista. Hallituksen työpajassa käydään läpi toiminta-alueen nykytila, kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet sekä kehittämistarpeet. Työpajan tuloksena syntyy alueen SWOT-analyysi strategiatyön pohjaksi.