Strategiaprosessin tuki

Raahen koulutuskuntayhtymä päivittää strategiansa vuoden 2021 aikana. MDI tukee Koulutuskeskus Brahea strategiatyössä keräämällä ajatuksia henkilöstöltä ja sidosryhmiltä strategiatyön tueksi, toteuttamalla vuorovaikutteiset työpajat strategian sisältöjen kirkastamiseksi sekä laatimalla alustavan luonnoksen strategian sisällöistä.