Strategiapäivitys

Sastamalan kaupunki päivittää strategiansa uuden valtuuston aloittaessa toimintaansa syksyllä 2021. MDI auttaa Sastamalan kaupunkia strategiapäivityksessä toteuttamalla tilastollisen analyysin kaupungin kehityksestä 2010-luvun viimeisinä vuosina ja vertaamalla Sastamalan kehitystä muutamiin verrokkikaupunkeihin. Tilastoanalyysiä esitellään kaupunginvaltuuston iltakoulussa syyskuun alussa. Kaikille kaupunkilaisille tehdään kysely, jossa pyydetään näkemyksiä kaupungin vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista sekä ajatuksia keskeisimmiksi tavoitteiksi käynnistyneelle valtuustokaudelle. Kyselyn tuloksia käsitellään yhdessä valtuuston strategiaseminaarissa, minkä jälkeen strategian sisällöt työstetään valmiiksi yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa.